הוסטלים

רקע כללי

הניסיון שהצטבר בצוות החינוכי-טיפולי של בית הספר "בית הצייר", הראה כי חלק מהחניכים הלומדים בבית הספר גדלים במשפחה שאינה מטיבה עימם ואינה מהווה עבורם מסגרת מכילה וחיובית. גורמי הרווחה החליטו על הוצאה מהבית של חניכים אלו, שנמצאו במצב של סיכון, אך לא נמצאה להם מסגרת ההולמת את צורכיהם.

מכאן, לפני כ12 שנים, עלה הרעיון לפתיחת מעון ביתי שיעניק לחניכים בגילאי 12-19 חום ויהווה מסגרת המשך לתכנית הטיפולית והחינוכית של בית הספר. ואכן, מעון "מקום שיוצר הזדמנות" הוקם, בתחילה עם שלושה חניכים בלבד. כיום מפעילה עמותת "מקום שיוצר הזדמנות" שני הוסטלים הממוקמים בשכונת ארנונה

האחד ברחוב לייב יפה, המונה 14 חניכים בגילאי 12-18.

השני ברחוב רבדים בשכונת ארנונה בו גדלים עוד 11 חניכים בגילאי 12-17.

"מקום שיוצר הזדמנות" כמסגרת כוללנית

המעונות הוקמו כמסגרת המשך לביה"ס, תוך ראיית הצורך של החניכים במסגרת כוללנית-הוליסטית הרואה את הנער 24 שעות ביממה. רכזי המעון והעו"ס נמצאים גם בשעות ביה"ס, מדווחים על התנהלות הדיירים בשעות ביה"ס ושותפים לבניית תוכניות הלימודים וההתנהגות של החניכים במסגרת ביה"ס. בנוסף לכך, בדיונים ופגישות הנוגעות לדיירי המעון נוכח צוות מביה"ס וצוות מההוסטל. אלו מאפשרים שיתוף פעולה בין שהי הצוותים (של ביה"ס והמעון) ובכך יצירת מסגרת עוטפת ורצף טיפולי בין שעות הבוקר, הצהריים, הערב והלילה.

מאפייני אוכלוסיית חניכי ההוסטל

 • חניכים המגיעים ממשפחות חד-הוריות

 • החניכים הנמצאים במעקב וטיפול פסיכיאטרי

 • חניכים שהיו באשפוז פסיכיאטרי

 • חניכים הגרים בהוסטל תחת צו בית משפט

 • חניכים הנמצאים בשלבים שונים של הליכים פליליים

הישגים לאורך השנים

 • עלייה משמעותית באחוזי המתגייסים והעומדים בפני גיוס –ירידה משמעותית בהתנהגויות בעלות אופי פלילי.

 • ירידה משמעותית בהתנהגות אלימה.

 • עבודה טיפולית ותמיכה בהורים.

 • גידול בפניית החניכים לאנשי צוות להכוונה וליווי בפתרון קונפליקטים.

 • התפתחות תופעה של "גאוות יחידה" ושייכות כלפי ההוסטל והצוות.

 • התפתחות של אחריות אישית בתחום ההיגיינה.

 • זיהוי הפיקוח כגורם חינוכי/טיפולי-סמכותי.

 • שיפור ניכר בהישגים לימודיים

 • יציאה ללימודים אקדמאיים.

חזון ההוסטלים

המעונות של "מקום שיוצר הזדמנות", הינם מעונות קהילתיים שנותנים מענה לחניכים בשיתוף עם המשפחה והקהילה.

המעונות מהווים בית לחניכים במצבי סיכון ומצב סוציו אקונומי קשה. המעונות מיועדים לחניכים שנמצאים במסגרת בית הספר "בית הצייר" וזקוקים למסגרת כוללנית לכל שעות היום והלילה, מסגרת תומכת, מכוונת ומלווה אותם ביצירת שינוי במעגל האישי, המשפחתי והחברתי.

מטרה מרכזית

החזרתם של החניכים הביתה, תוך הקניית כלים וכוחות להתמודדות עם האתגרים שהחיים העצמאיים מעמידים בפניהם.

מטרות נוספות

 • הקניית כישורי חיים בבית ובחברה.

 • הפנמת גבולות, תוך עבודה על עצמאות ואחריות.

 • מערך טיפולי רחב (טיפול באומנויות, פסיכיאטר, קציני מבחן, פסיכולוג, עו"ס) המספק לחניכים מענה טיפולי מתאים.

 • חיזוק ושיפור הקשר עם הבית, המשפחה והקהילה.

 • יצירת רצף טיפולי בכל שעות היום והלילה.

עבודה עם המשפחה

כפועל יוצא של המטרה המרכזית, המשפחה מהווה מוקד חשוב בעבודה של הצוות עם הנער. התכנית הטיפולית של הנער נבנית יחד עם ההורים וההוצאה של התכנית לפועל נעשית בשיתוף פעולה. העבודה עם ההורים כוללת:

 • קבוצת תמיכה להורים בלווי העובדת הסוציאלית ומנחה חיצוני.

 • שיחות משותפות עם המשפחה במעון או בבית הנער בעת הצורך.

 • השתתפות ההורים בדיונים המתקיימים בנוגע לחניכים.

 • פעילויות משותפות להורים ולחניכים.

 • ביקורי הורים במעון.

 • חשיפה הדרגתית ומבוקרת לאינטראקציות משפחתיות במהלך השבוע.

עבודת צוות

מתוך הכרה באינטנסיביות של העבודה במעון, הכוללת מסירות, סבלנות, ערנות והתמודדות עם מצבי חירום, נבנה מערך תמיכה והעצמה לצוות הכולל:

 • עבודה בזוגות קבועים, תוך חשיבה כלל צוותית.

 • דיווחים שוטפים באמצעות דוחות סיכום משמרת, וזמינות טלפונית במקרים חריגים של מקבלי ההחלטות.

 • ישיבות הדרכה זוגיות לצוות אחת לשבועיים עם עו"ס ורכז, במסגרתן מתאפשרת התייחסות לרגשות ולמחשבות המתעוררים במפגש עם החניכים ובהתאם נבנית תכנית התמודדות והעצמה של הצוות המודרך.

 • ישיבות כלל צוותיות אחת לחודש, במסגרתן עולים תכנים המשותפים לצוות כולו, דילמות כלל צוותיות ונעשה יישור קו בין הצוות כולו.

כללי בסיס של ההוסטלים:

איסור מוחלט על:

 • סמים.

 • אלכוהול.

 • אלימות פיזית ומילולית, כולל פגיעה מינית.

תכנית טיפול

לכל נער מותאמת תוכנית טיפולית אישית הרואה את הנער בראיה כוללנית אשר משולבת בתוך כל המרכיבים - בית הספר, החינוך הבלתי פורמאלי והמעון. תכנית הטיפול כוללת בתוכה:

 • שיחות אישיות אחת לשבוע עם עובדת סוציאלית

 • נקודות - החניכים מתוגמלים ע"פ ניקוד שאותו צוברים על ידי התנהגות טובה, עזרה לזולת, ניקיונות יוזמה אישית ועוד. נקודות אלו מקנות לנער אפשרות להמירם בפעילויות אטרקטיביות מחוץ להוסטל כגון: יציאה לסרט, מסעדה, אפטר נוסף ועוד'.

 • שיחות סוף שבוע ותחילת שבוע - בכל יום ראשון וחמישי מתקיימות שיחות קבוצתיות עם נערי המעון, כשבימי חמישי מתקיים פידבק קבוצתי.

ארבעת שלבי המעון

הדרך המרכזית בהחזרת החניכים הביתה הוא שינוי היחס בין הלינה בהוסטל ללינה בבית, אשר באה לידי ביטוי בתכנית ארבעת השלבים:

שלב א'

השלב הראשון, בו הנער בתחילת דרכו במעון. בשלב זה הנער זכאי לצאת במהלך השבוע

לאפטרים בהתאם לתכנית הטיפולית האישית שלו, כך שברוב ימות השבוע (אם לא בכולם) הנער ישן במעון.

שלב ב'

השלב השני, שמתרחש לאחר תהליך שהנער עבר תהליך והוא מקבל על עצמו יותר עצמאות יחד עם יותר אחריות.

בשלב זה הנער זכאי ליותר "אפטרים" ובנוסף, הנער לוקח על עצמו משימה אחראית בתוך המעון והוא רשאי להתחיל לעבוד בשעות אחר הצהריים.

שלב ג'

תכנית המיועדת לחניכים לקראת פרידה מהמסגרת:

לחניכים שלפני גיוס - לתהליך הכנה לצה"ל.

לחניכים הפטורים מגיוס - לשילוב תעסוקתי, הן בעבודה והן בהכשרה מקצועית ואפשרות להשלמת בגרויות.

שלב זה כולל הכנה לחיים עצמאיים, תוך חזרה וליווי של החניכים הבוגרים הביתה. במסגרת התכנית, החניכים משתתפים פעם בשבוע בקבוצה, אותה מנחים עובדת סוציאלית ומדריך. בנוסף, החניכים ישנים לפחות לילה אחד במעון במהלך השבוע. המוקד הינו סביב החזרה הביתה ולכן ישנו דגש על ביקורי בית, שיחות משותפות עם המשפחה והנער והכנה לשירות צבאי וחיים עצמאיים.

ליווי לאחר עזיבה

כאשר נער מסיים את שהותו במסגרת, ממשיך להישמר הקשר עימו וממשיך תהליך הליווי, התמיכה וההכוונה שלו ושל משפחתו במהלך יציאתו לחיים עצמאיים: המשך לימודים, גיוס לצה"ל, יציאה לעבודה וכו'.
 
 
 
פרויקט הרחבה ''הבית בארנונה ''
בימים אלו העמותה בעיצומה של בניית הרחבת הוסטל הבית בארנונה .הממוקם ברחוב לייב ...
[לידיעה המלאה]
תרומות מרכז חינוכי בית הצייר לנוער בסיכון
לתרומות לנערי מרכז חינוכי נוער בסיכון
הבנק הבינלאומי הראשון 31
סניף ...
[לידיעה המלאה]